ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองแฝก    ///    วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลหนองแฝก “หนองแฝกเป็นชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี การศึกษามีมาตรฐาน มีส่วนร่วมตามหลักธรรมภิบาล สืบสารประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง” ///  

nongfag@hotmail.com 053-968033 ต่อ 13

President

นายถวิล  ไชยวุฒิ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแฝก

หน้าแรก » ติดต่อเทศบาล

ติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบลหนองแฝก ที่ตั้ง : 9 หมู่ที่ 2 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

เบอร์โทรศัพท์ : สำนักปลัด 053-968033 ต่อ 13

แฟ็กซ์ 053-968033 ต่อ 14

เว็บไซต์ : www.nongfag.go.th

อีเมล์ : nongfag@hotmail.com