โบราณสถานเวียงกุมกามเป็นศรี สร้างสรรค์สามัคคี เพื่อประชาอยู่ดีมีสุข มุ่งพัฒนาอย่างโปร่งใส ห่วงใยสิ่งแวดล้อม *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

nongfag@hotmail.com 053-968033 ต่อ 13

President

นายถวิล  ไชยวุฒิ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแฝก

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

โครงการหนองแฝกเมืองน่าอยู่

Update 01/12/2562

..ดูรายละเอียด

โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น สมุนไพรไล่ยุง ของกลุ่มแม่บ้านสันป่าสัก หมู่ 2

Update 20/11/2562

..ดูรายละเอียด

โครงการคัดกรองและประเมินสุขภาพผู้สูงอายุตำบลหนองแฝก

Update 20/11/2562

..ดูรายละเอียด

โครงการสืบสานประเพณียี่เป็งตำบลหนองแฝก ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562

Update 13/11/2562

..ดูรายละเอียด

โครงการฟุตซอลเพื่อสุขภาพของเยาวชนและประชาชาทั่วไป

Update 11/10/2562

..ดูรายละเอียด

อบรมพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ตำบลหนองแฝก ประจำปี 2562

Update 11/10/2562

..ดูรายละเอียด

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มป่วยและกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง

Update 11/10/2562

..ดูรายละเอียด

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในการออกกำลังกายและพัฒนาสมองด้วย "ตาราง 9 ช่อง"

Update 11/10/2562

..ดูรายละเอียด

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลหนองแฝก ประจำปี พ.ศ.2562

Update 23/09/2562

..ดูรายละเอียด

โครงการส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562

Update 16/05/2562

..ดูรายละเอียด

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562

Update 30/04/2562

..ดูรายละเอียด

โครงการวันเทศบาล ประจำปี 2562

Update 25/04/2562

..ดูรายละเอียด

โครงการสืบสารศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และโครงการดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

Update 19/04/2562

..ดูรายละเอียด

โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2562

Update 18/04/2562

..ดูรายละเอียด

ร่วมปล่อยกุ้งก้ามกรามลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ตำบลหนองแฝก

Update 03/04/2562

..ดูรายละเอียด

แจกหน้ากากอนามัย เพื่อบรรเทาความเดือนร้อยจากฝุ่นละออง PM2.5

Update 28/03/2562

..ดูรายละเอียด

การเข้าร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

Update 22/03/2562

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลหนองแฝกได้จัดโครงการจัดงานวันเด็กชาติ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2562

Update 15/03/2562

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลหนองแฝกได้จัดโครงการสวดมนต์ข้ามปีและทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562

Update 15/03/2562

..ดูรายละเอียด