โบราณสถานเวียงกุมกามเป็นศรี สร้างสรรค์สามัคคี เพื่อประชาอยู่ดีมีสุข มุ่งพัฒนาอย่างโปร่งใส ห่วงใยสิ่งแวดล้อม *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

nongfag@hotmail.com 053-968033 ต่อ 13

President

นายถวิล  ไชยวุฒิ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแฝก

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » โครงการหนองแฝกเมืองน่าอยู่

โครงการหนองแฝกเมืองน่าอยู่

โครงการหนองแฝกเมืองน่าอยู่

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ได้มีพิธีเปิดโครงการหนองแฝกเมืองน่าอยู่ โดยนายถวิล ไชยวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแฝก เพื่อพัฒนาทำความสะอาดถนน พื้นที่สาธารณะ ในพื้นที่ 9 หมู่บ้าน ตำบลหนองแฝก