โบราณสถานเวียงกุมกามเป็นศรี สร้างสรรค์สามัคคี เพื่อประชาอยู่ดีมีสุข มุ่งพัฒนาอย่างโปร่งใส ห่วงใยสิ่งแวดล้อม *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

nongfag@hotmail.com 053-968033 ต่อ 13

President

นายถวิล  ไชยวุฒิ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแฝก

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » แจกหน้ากากอนามัย เพื่อบรรเทาความเดือนร้อยจากฝุ่นละออง PM2.5

แจกหน้ากากอนามัย เพื่อบรรเทาความเดือนร้อยจากฝุ่นละออง PM2.5

แจกหน้ากากอนามัย เพื่อบรรเทาความเดือนร้อยจากฝุ่นละออง PM2.5

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

          คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ นำโดย นายถวิล ไชยวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแฝกร่วมกับเทศบาลตำบลหนองแฝก ได้มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 6,000 อัน และหน้ากาก N 95 ให้ตัวแทน อสม.ประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้านนำไปแจกจ่ายพี่น้องประชาชนทุกคนทุกครัวเรือนและกลุ่มเสี่ยงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชน