ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองแฝก    ///    วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลหนองแฝก “หนองแฝกเป็นชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี การศึกษามีมาตรฐาน มีส่วนร่วมตามหลักธรรมภิบาล สืบสารประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง” ///  

nongfag@hotmail.com 053-968033 ต่อ 13

President

นายถวิล  ไชยวุฒิ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแฝก

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » โครงการวันเทศบาล ประจำปี 2562

โครงการวันเทศบาล ประจำปี 2562

โครงการวันเทศบาล ประจำปี 2562

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลหนองแฝกได้จัดโครงการวันเทศบาล ประจำปี 2562 ณ เทศบาลตำบลหนองแฝก โดยมีนายถวิล  ไชยวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแฝก เป็นประธานในพิธี ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้วันที่ 24 เมษายน ของทุกปีเป็นวันเทศบาล และให้เทศบาลทุกแห่งให้ความสำคัญกับวันเทศบาล เทศบาลตำบลหนองแฝกจึงจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนได้รู้จักบทบทและหน้าที่ของเทศบาล