ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองแฝก    ///    วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลหนองแฝก “หนองแฝกเป็นชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี การศึกษามีมาตรฐาน มีส่วนร่วมตามหลักธรรมภิบาล สืบสารประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง” ///  

nongfag@hotmail.com 053-968033 ต่อ 13

President

นายถวิล  ไชยวุฒิ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแฝก

  • Highlight
    โครงการสืบสารศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และโครงการดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
  • Highlight
    โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2562
  • Highlight
    61 วันห้ามเผา

ข่าวกิจกรรม>> ดูทั้งหมด

โครงการสืบสารศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และโครงการดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

Update 19/04/2562

..ดูรายละเอียด

โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2562

Update 18/04/2562

..ดูรายละเอียด

ร่วมปล่อยกุ้งก้ามกรามลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ตำบลหนองแฝก

Update 03/04/2562

..ดูรายละเอียด

แจกหน้ากากอนามัย เพื่อบรรเทาความเดือนร้อยจากฝุ่นละออง PM2.5

Update 28/03/2562

..ดูรายละเอียด

โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A B และ C

การป้องกันตัวเองจากหมอกควันและฝุ่นละออง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลหนองแฝก>> ดูทั้งหมด

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองแฝก>> ดูทั้งหมด

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองแฝก

Update 15/03/2562

อาการฉุกเฉินวิกฤต 1669

Update 15/03/2562

เหตุผลที่ต้องโทร 1669

Update 14/03/2562