ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองแฝก    ///    วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลหนองแฝก “หนองแฝกเป็นชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี การศึกษามีมาตรฐาน มีส่วนร่วมตามหลักธรรมภิบาล สืบสารประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง” ///  

nongfag@hotmail.com 053-968033 ต่อ 13

President

นายถวิล  ไชยวุฒิ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแฝก

  • Highlight
    61 วันห้ามเผา

ข่าวกิจกรรม>> ดูทั้งหมด

การเข้าร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

Update 22/03/2562

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลหนองแฝกได้จัดโครงการจัดงานวันเด็กชาติ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2562

Update 15/03/2562

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลหนองแฝกได้จัดโครงการสวดมนต์ข้ามปีและทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562

Update 15/03/2562

..ดูรายละเอียด

โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A B และ C

การป้องกันตัวเองจากหมอกควันและฝุ่นละออง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลหนองแฝก>> ดูทั้งหมด

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองแฝก>> ดูทั้งหมด

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองแฝก

Update 15/03/2562

อาการฉุกเฉินวิกฤต 1669

Update 15/03/2562

เหตุผลที่ต้องโทร 1669

Update 14/03/2562