ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ร้องเรียน ร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

เช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/02/2560
วันนี้
122
เมื่อวานนี้
143
เดือนนี้
1,356
เดือนที่แล้ว
1,828
ปีนี้
13,821
ปีที่แล้ว
10,651
ทั้งหมด
24,472
ไอพี ของคุณ
54.163.22.209
ลำดับรายการวันที่
21การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตา14 มิ.ย. 2560
22การขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน14 มิ.ย. 2560
23การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน14 มิ.ย. 2560
24การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร14 มิ.ย. 2560
25การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 2114 มิ.ย. 2560
26การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม14 มิ.ย. 2560
27การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 14 มิ.ย. 2560
28การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน14 มิ.ย. 2560
29การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 3214 มิ.ย. 2560
30การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล14 มิ.ย. 2560
31การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป14 มิ.ย. 2560
32การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ14 มิ.ย. 2560
33การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งหรือใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ ห14 มิ.ย. 2560
34การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 2014 มิ.ย. 2560
35การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด14 มิ.ย. 2560
36การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร14 มิ.ย. 2560
37แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561-256425 พ.ค. 2560
38ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยการดูแลที่สาธารณะ24 เม.ย. 2560
39พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.25359 พ.ค. 2559
40พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.25585 พ.ค. 2559

|<<<123  >> >|