ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ร้องเรียน ร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

เช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/02/2560
วันนี้
32
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
1,234
เดือนที่แล้ว
1,665
ปีนี้
10,373
ปีที่แล้ว
10,651
ทั้งหมด
21,024
ไอพี ของคุณ
54.198.103.13
นายยงยุทธ ปะระมะ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นายศราวุธ นนทธิ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายศรัณย์โรจณ์ มูลรังษี
นิติกร


นางประไพพรรณ มโนชัย
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวกฤตาณัฐ ปินธิโย
นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวอัญชลี สมุห์แจ้ง
นักวิเคราะห์นโยบายฯ


นายสมพงษ์ อุปมาน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ


นายศุภฤกษ์ ไชยยะ
เจ้าพนักงานธุรการ


ว่าที่ร้อยตรีจักรพงษ์ ศรีวิชัย
พนักงานป้องกันภัย


นายจีรศักดิ์ ปัญญาคำ
พนักงานป้องกันภัย


นายศักดิ์ชัย โสกันเกตุ
พนักงานป้องกันภัย


นายเกรียงไกร ชัยอุดม
พนักงานป้องกันภัย


นายประเสริฐชัย กองงาม
พนักงานป้องกันภัย


นายสราวุธ ซาวมา
พนักงานป้องกันภัย


นางราตรี อุดคำ
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข


นางยุพิน ฟองศักดิ์
พนักงานประจำสำนักงาน


นายธีระชัย นำภานนท์
คนงานทั่วไป


นายวิชัย เงาแก้ว
นักการภารโรง


นางกรรณิการ์ กาดีวงค์
พนักงานจ้างเหมา


นางสมสาย ใจเงิน
พนักงานจ้างเหมา


นายบุญ ยืนบุญ
พนักงานจ้างเหมา


นายเนือง ตรงแก้ว
พนักงานจ้างเหมา


นายอานัน สิทธิ
พนักงานจ้างเหมา


นายสมบูรณ์ ชาติ
พนักงานจ้างเหมา


นายสุพัฒน์ สุกันธา
พนักงานจ้างเหมา


นายมานิต บุญมา
พนักงานจ้างเหมา