ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ร้องเรียน ร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

เช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/02/2560
วันนี้
122
เมื่อวานนี้
143
เดือนนี้
1,356
เดือนที่แล้ว
1,828
ปีนี้
13,821
ปีที่แล้ว
10,651
ทั้งหมด
24,472
ไอพี ของคุณ
54.163.22.209
นายยงยุทธ ปะระมะ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นายศราวุธ นนทธิ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายศรัณย์โรจณ์ มูลรังษี
นิติกร


นางประไพพรรณ มโนชัย
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวกฤตาณัฐ ปินธิโย
นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวอัญชลี สมุห์แจ้ง
นักวิเคราะห์นโยบายฯ


นายสมพงษ์ อุปมาน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ


นายศุภฤกษ์ ไชยยะ
เจ้าพนักงานธุรการ


ว่าที่ร้อยตรีจักรพงษ์ ศรีวิชัย
พนักงานป้องกันภัย


นายจีรศักดิ์ ปัญญาคำ
พนักงานป้องกันภัย


นายศักดิ์ชัย โสกันเกตุ
พนักงานป้องกันภัย


นายเกรียงไกร ชัยอุดม
พนักงานป้องกันภัย


นายประเสริฐชัย กองงาม
พนักงานป้องกันภัย


นายสราวุธ ซาวมา
พนักงานป้องกันภัย


นางราตรี อุดคำ
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข


นางยุพิน ฟองศักดิ์
พนักงานประจำสำนักงาน


นายธีระชัย นำภานนท์
คนงานทั่วไป


นายวิชัย เงาแก้ว
นักการภารโรง


นางกรรณิการ์ กาดีวงค์
พนักงานจ้างเหมา


นางสมสาย ใจเงิน
พนักงานจ้างเหมา


นายบุญ ยืนบุญ
พนักงานจ้างเหมา


นายเนือง ตรงแก้ว
พนักงานจ้างเหมา


นายอานัน สิทธิ
พนักงานจ้างเหมา


นายสมบูรณ์ ชาติ
พนักงานจ้างเหมา


นายสุพัฒน์ สุกันธา
พนักงานจ้างเหมา


นายมานิต บุญมา
พนักงานจ้างเหมา