ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ร้องเรียน ร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

เช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/02/2560
วันนี้
22
เมื่อวานนี้
53
เดือนนี้
1,116
เดือนที่แล้ว
1,604
ปีนี้
1,116
ปีที่แล้ว
16,222
ทั้งหมด
27,989
ไอพี ของคุณ
54.172.221.7
นายยงยุทธ ปะระมะ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลนายศราวุธ นนทธิ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการนายศรัณย์โรจณ์ มูลรังษี
นิติกรนางประไพพรรณ มโนชัย
นักทรัพยากรบุคคลนางสาวกฤตาณัฐ ปินธิโย
นักจัดการงานทั่วไปนางสาวอัญชลี สมุห์แจ้ง
นักวิเคราะห์นโยบายฯนายสมพงษ์ อุปมาน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯนายศุภฤกษ์ ไชยยะ
เจ้าพนักงานธุรการว่าที่ร้อยตรีจักรพงษ์ ศรีวิชัย
พนักงานป้องกันภัยนายจีรศักดิ์ ปัญญาคำ
พนักงานป้องกันภัยนายศักดิ์ชัย โสกันเกตุ
พนักงานป้องกันภัยนายเกรียงไกร ชัยอุดม
พนักงานป้องกันภัยนายประเสริฐชัย กองงาม
พนักงานป้องกันภัยนายสราวุธ ซาวมา
พนักงานป้องกันภัยนางราตรี อุดคำ
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุขนางยุพิน ฟองศักดิ์
พนักงานประจำสำนักงานนายธีระชัย นำภานนท์
คนงานทั่วไปนายวิชัย เงาแก้ว
นักการภารโรงนางกรรณิการ์ กาดีวงค์
พนักงานจ้างเหมานางสมสาย ใจเงิน
พนักงานจ้างเหมานายบุญ ยืนบุญ
พนักงานจ้างเหมานายเนือง ตรงแก้ว
พนักงานจ้างเหมานายอานัน สิทธิ
พนักงานจ้างเหมานายสมบูรณ์ ชาติ
พนักงานจ้างเหมานายสุพัฒน์ สุกันธา
พนักงานจ้างเหมานายมานิต บุญมา
พนักงานจ้างเหมา