ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ร้องเรียน ร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

เช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/02/2560
วันนี้
121
เมื่อวานนี้
143
เดือนนี้
1,356
เดือนที่แล้ว
1,828
ปีนี้
13,821
ปีที่แล้ว
10,651
ทั้งหมด
24,472
ไอพี ของคุณ
54.163.22.209

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ตารางราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย3.2 บริเวณบ้านนายตา ใจเงิน หมู่ที่430 พฤษภาคม 2559
ตารางราคากลางถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณบ้านนางลำดวน แสงเหล็ก ถึงบริเวณบ้านนายจันทร์ กันธพนม 30 พฤษภาคม 2559
ตารางราคากลางวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย5 บริเวณบ้านนายประดิษฐ์ ใจเงิน หมู่ทื่่ 102 พฤษภาคม 2559
ตารางราคากลางก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสวนนายเสรี วิบูลย์มา หมู่ที่702 พฤษภาคม 2559
ตารางราคากลางวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บริเวณบ้านนางประทิน วงศ์กันทา หมู่ที่702 พฤษภาคม 2559
ตารางราคากลางก่อสร้างสนามกีฬาบ้านกู่แดง25 มีนาคม 2559
ตารางราคากลางรางระบายน้ำ-คสล-หมู่8-บ้านนางฟองจันทร์-นามวงศ์16 มีนาคม 2559
ตารางราคากลางราวระบายน้ำตัวยูพร้อมรางระบายน้ำคสล. วัดหวลการณ์ หมู่216 มีนาคม 2559
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ 3 โครงการ27 พฤศจิกายน 2558
ประกาศโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ จำนวน 3 โครการ15 ตุลาคม 2558
ตารางราคากลางก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.3 07 ตุลาคม 2558
ตารางราคากลางก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.807 ตุลาคม 2558
ตารางราคากลางก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.907 ตุลาคม 2558
ประกาศจ้างเหมาดำเนินการจัดเก็บและจำกัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลหนองแฝก10 กันยายน 2558
ตารางราคากลางจ้างเหมาจัดเก็บขยะ07 กันยายน 2557
|<<<.....678910

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 10

- - - - - - - - - - ยังไม่มีข้อมูล- - - - - - - - - -

|<<<.....

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 10

- - - - - - - - - - ยังไม่มีข้อมูล- - - - - - - - - -

|<<<.....

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 10