ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ร้องเรียน ร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

เช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/02/2560
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
57
เดือนนี้
1,121
เดือนที่แล้ว
1,350
ปีนี้
8,595
ปีที่แล้ว
10,651
ทั้งหมด
19,246
ไอพี ของคุณ
54.92.182.0

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ตารางราคากลางก่อสร้างหินคลุก ซอย 2.5 บริเวณบ้านนายบววิทย์ วรปัญญาภา หมู่ที่409 มิถุนายน 2559
ตารางราคากลางขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายถา นามวงศ์ หมู่ที่509 มิถุนายน 2559
ตารางราคากลางก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางมยุรี ถึงบริเวณประตูโขง หมู่ที่609 มิถุนายน 2559
ตารางราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณบ้านนายสิงห์คำ ฟองเมฆถึงบริเวณหน้านางจันทร์ทิ30 พฤษภาคม 2559
ตารางราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณบ้านนายเรือน เตจา หมู่ที่730 พฤษภาคม 2559
ตารางราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย3.2 บริเวณบ้านนายตา ใจเงิน หมู่ที่430 พฤษภาคม 2559
ตารางราคากลางถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณบ้านนางลำดวน แสงเหล็ก ถึงบริเวณบ้านนายจันทร์ กันธพนม 30 พฤษภาคม 2559
ตารางราคากลางวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย5 บริเวณบ้านนายประดิษฐ์ ใจเงิน หมู่ทื่่ 102 พฤษภาคม 2559
ตารางราคากลางก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสวนนายเสรี วิบูลย์มา หมู่ที่702 พฤษภาคม 2559
ตารางราคากลางวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บริเวณบ้านนางประทิน วงศ์กันทา หมู่ที่702 พฤษภาคม 2559
ตารางราคากลางก่อสร้างสนามกีฬาบ้านกู่แดง25 มีนาคม 2559
ตารางราคากลางรางระบายน้ำ-คสล-หมู่8-บ้านนางฟองจันทร์-นามวงศ์16 มีนาคม 2559
ตารางราคากลางราวระบายน้ำตัวยูพร้อมรางระบายน้ำคสล. วัดหวลการณ์ หมู่216 มีนาคม 2559
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ 3 โครงการ27 พฤศจิกายน 2558
ประกาศโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ จำนวน 3 โครการ15 ตุลาคม 2558
|<<<.....5678910>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 9

- - - - - - - - - - ยังไม่มีข้อมูล- - - - - - - - - -

|<<<.....

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 9

- - - - - - - - - - ยังไม่มีข้อมูล- - - - - - - - - -

|<<<.....

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 9