โบราณสถานเวียงกุมกามเป็นศรี สร้างสรรค์สามัคคี เพื่อประชาอยู่ดีมีสุข มุ่งพัฒนาอย่างโปร่งใส ห่วงใยสิ่งแวดล้อม *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

nongfag@hotmail.com 053-968033 ต่อ 13

President

นายถวิล  ไชยวุฒิ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแฝก

หน้าแรก » ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » ขอเชิญร่วมกิจกรรม "เดิน วิ่ง ปั่น ฮอมบุญ เพื่อสุขภาพ ตำบลหนองแฝก" วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "เดิน วิ่ง ปั่น ฮอมบุญ เพื่อสุขภาพ ตำบลหนองแฝก" วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562

arrow 11/10/2562 ::

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "เดิน วิ่ง ปั่น ฮอมบุญ เพื่อสุขภาพ ตำบลหนองแฝก" วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562

รพ.สต.หนองแฝก ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองแฝก และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแฝก

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "เดิน วิ่ง ปั่น ฮอมบุญ เพื่อสุขภาพ ตำบลหนองแฝก"
วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ณ บริเวณหน้าวัดหนองแฝก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : รพ.สต.หนองแฝก โทร.053 968 039
Fackbook : https://www.facebook.com/NongFakWalkRunRide

71691931_119228379480407_7999288911337619456_n.jpg (113 KB)

71554316_117826269620618_2096166747387199488_n.jpg (54 KB)

71639116_117826329620612_7033138315909922816_n.jpg (119 KB)

72207599_117826356287276_6603077893327159296_n.jpg (108 KB)