ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองแฝก    ///    วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลหนองแฝก “หนองแฝกเป็นชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี การศึกษามีมาตรฐาน มีส่วนร่วมตามหลักธรรมภิบาล สืบสารประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง” ///  

nongfag@hotmail.com 053-968033 ต่อ 13

President

นายถวิล  ไชยวุฒิ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแฝก

หน้าแรก » ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.

สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.

arrow 15/03/2562 ::

สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.

สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน

ท่านสามารถ Download คู่มือการเลือกตั้ง ได้ที่ https://www.ect.go.th/?/?/article/article_20190131121953.pdf

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง