โบราณสถานเวียงกุมกามเป็นศรี สร้างสรรค์สามัคคี เพื่อประชาอยู่ดีมีสุข มุ่งพัฒนาอย่างโปร่งใส ห่วงใยสิ่งแวดล้อม *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

nongfag@hotmail.com 053-968033 ต่อ 13

President

นายถวิล  ไชยวุฒิ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแฝก

หน้าแรก » Youtube

Youtube

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ

ตอนรู้ก่อนไม่เสียเวลา

แบบนี้ต้องเปิด

งบประมาณหายไปไหน

ทำไมสอบไม่ผ่าน

เรื่องนี้ใครรับผิดชอบ

แบบนี้ถึงเรียกโปร่งใส

รู้ทัน... โรคไข้เลือดออก

โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A B และ C

การป้องกันตัวเองจากหมอกควันและฝุ่นละออง