ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองแฝก    ///    วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลหนองแฝก “หนองแฝกเป็นชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี การศึกษามีมาตรฐาน มีส่วนร่วมตามหลักธรรมภิบาล สืบสารประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง” ///  

nongfag@hotmail.com 053-968033 ต่อ 13

President

นายถวิล  ไชยวุฒิ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแฝก

หน้าแรก » Youtube

Youtube

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ

ตอนรู้ก่อนไม่เสียเวลา

แบบนี้ต้องเปิด

งบประมาณหายไปไหน

ทำไมสอบไม่ผ่าน

เรื่องนี้ใครรับผิดชอบ

แบบนี้ถึงเรียกโปร่งใส

รู้ทัน... โรคไข้เลือดออก

โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A B และ C

การป้องกันตัวเองจากหมอกควันและฝุ่นละออง